กระเบื้องหลังคา,กระเบื้องว่าว,ขายกระเบื้องหลังคา,กระเบื้องล้านนา,กระเบื้องโบราณ,จำหน่ายกระเบื้องหลังคา,จำหน่ายกระเบื้องว่าว,ขายกระเบื้องหลังคา
 
ร้าน พลอยจรัส จำหน่ายกระเบื้องหางว่าว,กระเบื้องโบราณ,กระเบื้องหลังคา และกระเบื้องอีกมากมาย
กระเบื้องหลังคา
 
  กระเบื้องว่าวพลอยจรัส คือ ????
  การเลือกซื้อวัสดุมุงหลังคา มีอะไรที่ต้องคำนึงถึงบ้าง ดูได้ที่นี่
  เลื้อกซื้อกระเบื้องโบราณได้ที่ร้านพลอยจรัส
  การเลือกซื้อกระเบื้องหลังคา

     จากภูมิปัญญาของคนโบราณในการก่อสร้างบ้านและออกแบบได้รับการ
   ยอมรับและยกย่องจากทุกวงการในปัจจุบันกระเบื้องโบราณหรือกระเบื้อง
   หางว่าวเหมาะกับบ้านที่ออกแบบล้านนา ล้านนาโมเดิร์น จะให้รูปทรงของ
   หลังคาที่สวยงาีมโดดเด่นด้านวัฒนธรรม หรือสามารถนำไปใช้ได้กับบ้าน
   ทรงทั่วๆไปก็ยังคงความสวยงามแบบล้านนา สร้างเอกลักษณ์และเสน่ห์ให้
   กับตัวบ้าน
Keyword:กระเบื้องว่าว,กระเบื้องโบราณ,กระเบื้องหลังคา,กระเบื้องล้านนา

     เพื่อสร้างสรรค์การเชื่อมโยงภูมิปัญญาจากอดีตจึงเป็นแรงบัลดาลใจให้
   เจ้าของกิจการเกิดการผลิต กระเบื้องโบราณซึ่งเป็นกระเบื้องหลังคาซีเมนต์
   ที่รวม ความสวยงามแบบล้านนาในอดีต และเพิ่มเทคโนโลยีสมัยใหม่ใน
   กระบวนการผลิตเพื่อเพิ่มความแข็งแรงพร้อมทั้งให้คำปรึกษาและก่อสร้าง
   บ้านโดยวิศวกรผู้เชี่ยวชาญเพราะเราคำนึงถึงความพอใจของลูกค้า
   เป็นสำคัญ

    ร้านพลอยจรัสผลิตและจำหน่าย,
    - กระเบื้องว่าว,กระเบื้องโบราณ,กระเบื้องหลังคา
,กระเบื้องล้านนา

 

หน้าหลัก l เกี่ยวกัีบเรา l สินค้า l ผลงาน l เกร็ดความรู้ l ติดต่อเรา
สำนักงาน : 185/12 ถ.วัวลาย ต.หายยา อ.เมือง จ.เชียงใหม่
โรงงาน : 225 หมู่ 10 ตำบลน้ำบ่อหลวง อำเภอสันป่าตอง จังหวัดเชียงใหม่ 50120
โทร/แฟกซ์ :053-200515 มือถือ :081-7649113
E-mail : Ployjarast1@hotmail.com
กระเบื้องว่าว,กระเบื้องหลังคา,กระเบื้องล้านนา,กระเบื้องโบราณ